Back to Top
እንቅልፍን አስመልክቶ የቀንና የለሌት እንቅልፍ ለውጥ አለውን?

ጥያቄ(71): እንቅልፍን አስመልክቶ የቀንና የለሌት እንቅልፍ ለውጥ አለውን?
መልስ:

 በቀንና በለሌት እንቅልፍ መካከል ምንም ልዩነት የለም። እንቅልፍ ውዱእን የሚያበላሽበት ምክንያት የማሰብና የማስተዋል ስሜት መወገዱ እና ከሰውነቱ አንድ ነገር ይውጣው አይውጣው የማያስተውልበት ደረጃ መድረሱ ነው።
 
Share

ወቅታዊ